Dekanatski susreti krizmanika

Dekanatski susreti krizmanika

Dekanatski susreti krizmanika aktivnost je Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. koja nudi priliku krizmanicima iz jednog dekanata da se okupe na jednome mjestu i sudjeluju u duhovno-edukativnom programu. Program za krizmanike osmišljavaju i vode volonteri i vršnjački edukatori Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. uz podršku djelatnika Centra za mlade, studenata Katoličkog bogoslovnog fakuleta u Sarajevu. Nakon uvodnih i pozdravnih riječi, mladi sudjeluju na zanimljivim edukativnim radionicama, ispovijedi, sv. misi, zabavnom programu i sl. Ova aktivnost realizira se u svim dekanatima Vrhbosanske nadbiskupije.
Kontakt osoba: Josip Milanović

Kontakt telefon: +387 33 766 225

Kontakt e-mail: josip.ncm@gmail.com