Mali putokazi u život

Mali putokazi u život

Projekt Mali putokazi u život je projekt kojeg Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. realizira od 2010. godine, a koji ima za cilj djeci iz dječjih domova bez roditeljske skrbi iz cijele Bosne i Hercegovine ponuditi priliku za dodatnom neformalnom edukacijom i socijalizacijom. Također cilj projekta je pružiti podršku djeci bez roditeljske skrbi u institucijama u BiH. Aktivnosti projekta su radionice i edukacije za djecu bez roditeljske skrbi, ljetni kamp, dodatna edukacija i usavršavanje, jačanje kapaciteta, predstave i sl.
Kontakt osoba: Gorana Lovrić

Kontakt telefon: +387 33 766 225

Kontakt e-mail: ncm.goga@gmail.com