Mladi i demokracija- Vision is decision

Mladi i demokracija- Vision is decision

Kroz projekt Mladi i demokracija- Vision is decision mladi se metodama neformalnog učenja poučavaju o aktivnom građanstvu, mogućnostima društvenog djelovanja, te im se pruža prilika da razmijene iskustva sa strukturama vlasti. Cilj projekta je također povezati mlade iz drugih zemalja koji također rade na polju demokracije, a aktivnosti projekta su vikend susreti za mlade srednjoškolce, javne tribine za studente, demokratska akademija za srednjoškolce, literarni natječaji, studijska putovanja i sl.
Kontakt osoba: Alen Gudalo

Kontakt telefon: +387 62 689 199

Kontakt e-mail: alen.gudalo@hotmail.com