Završna publikacija o projektu „Osiguravanje odgovora na Covid-19 u crkvama i vjerskim zajednicama u BiH“

 

U izdanju Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II, objavljena je završna publikacija posvećena projektu Osiguravanje odgovora na Covid-19 u crkvama i vjerskim zajednicama u BiH koji je provodio NCM kroz grant: Postcovid vrijeme: posljedice pandemije i psihosocijalna rehabilitacija zajednice. Brošura je objavljena kao kraj projektnih aktivnosti koje su kroz sedam mjeseci podržale partnerske organizacije: Međureligijsko Vijeće u BiH, WorldVision BiH, Unicef BiH te USAID BiH.

Publikacija je sastavljena od nekoliko dijelova koji su posvećeni projektnim aktivnostima te istraživanju koje je provedeno kroz projekt na uzroku od 111 ispitanika. Publikaciju je pripremio koordinator projekta u ime Katoličke crkve i NCM-a Stefan Kukrić, grafički obradio i pripremio Miroslav Gracić, dok je analizu istraživanja uradio jedan od predavača na samom projektu Antonio Topalović, mag. pedagogije. Publikacija je objavljena na 30 stranica i sadrži informacije o samom projektu i grantu, iskustva sudionika, edukatora i predavača, tabelarni prikaz prisutnosti sudionika, tabelarni prikaz održanih aktivnosti, popis predavača, analizu provedenog istraživanja, fotogaleriju s održanih aktivnosti, osnovne informacije o partnerima i donatorima te zahvalu.

Publikacija se objavljuje u online formatu, a pregledati i preuzeti je možete preko ove poveznice.

Projekt Osiguravanje odgovora na Covid-19 u crkvama i vjerskim zajednicama u BiH je kroz grant Postcovid vrijeme: posljedice pandemije i psihosocijalna rehabilitacija zajednice, okupio nešto više od 800 direktnih korisnika kroz 15 različitih aktivnosti koje su provedene u Sarajevu, Kornici, Odžaku, Zenici i Jelahu. Aktivnosti su realizirane kroz razna predavanja, radionice, sportske i druge susrete.

Ovim putem zahvaljujemo svim sudionicima, predavačima, partnerima, donatorima i svima drugima koji su na bilo koji način pomogli realizaciji ovoga projekta o posljedicama pandemije virusa Covid-19.