Sei fair! – Be fair!

mirDjelo pravednosti bit će mir!” (Jes 32,17)

Dragi prijatelji riječi,

bajkovite riječi koje čitamo izrekao je Izajia, čovjek koji je živio prije 2500 godina i bio sasvim blizu Bogu: „Kada se Duh iz visine izlije na nas, onda pustinja postaje vrt, a vrt postaje šuma. U pustinji postoji zakon, a pravednost ostaje u vrtu. Djelo pravednosti bit će mir, vječni plodovi pravednosti su tišina i mir.“ – Koliko naše vrijeme čezne za tišinom i mirom. No, naši mediji su puni izvješća o ratovima, razaranjima i teroru – pustinje razaranja. Što činiti kako bi ostvarili viziju cvjetnih vrtova i globalnog mira?

Potrebna je pravednost! – ali ne nametljiva, teoretski razrađena, isplanirana pravednost, nego jedna praktična, življena pravednost“ pojašnjava nam Papa Franjo. A Novi Zavjet nas uči da je potpuno ispunjenje pravednosti ljubiti bližnjega svoga kao sebe samoga.
„Ako s Božjom milošću prihvatimo ovu zapovijed, kako se stvari mijenjaju! Jer se mi mijenjamo! Ta osoba, taj narod koji vidim kao prijateljski zaista ima isto lice, isto srce kao i ja, istu dušu kao i ja. Imamo istog Oca na Nebesima. To je istinska pravednost, toj osobi, tom narodu činiti ono što želim da oni čine meni i mom narodu.“ (Papa Franjo)

Bez pravde – nema mira! Ako je jedan član obitelji često u nepovoljnom položaju ili nepravedno tretiran, nakon nekog vremena dolazi do stvaranja predrasuda, otuđenja i, kasnije, razdora. Jedni drugima nemaju više skoro ništa reći. Mir je tada već skoro nemoguć. To isto vrijedi za svijet. Eksploatacija, korupcija, ropstvo, neisplaćivanje,nepravednaraspodjela bogatstva iprotjerivanjasu licanepravde. Ona dovode do rata! Potrebna je pravednost, nastala iz pravedne raspodjele bogatstva, transparentnosti i poštovanja dostojanstva svakog čovjeka.

Dragi prijatelji riječi, ne možemo promijeniti svjetski poredak, ali naša srca se mogu mijenjati, a s njima i svijet! Počnimo gledati naše bližnje kao braću i činimo njima što bi naša srca željela na njihovom mjestu! Često je to najteži posao, jer to uzdrma naše srce. Ali to je jedini key4peace – ključ za mir. Samo tako sam fer i činim pravdu. Također, budite fer! – Befair!

Za OnWordTeam
Meinolf Wacker