Kontakt

  Nadbiskupijski centar za pastoral mladih

  “Ivan Pavao II.”

  Gatačka 18, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

  Tel/Fax: +387 33 766 225 / 788 405 / 788 406 / 766 226
  Mob: +387 63 488 873 / 063 488 875

  E-mail: mladibkbih@gmail.com
  Web: www.mladicentar.org

  Transakcijski račun: 1549 9950 0039 2636
  Banka Intesa San Paolo d.d. Sarajevo,
  Obala Kulina Bana 9A, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

  Devizni račun: 533712791902;
  SWIFT: UPBK BA 22
  IBAN: BA 39 1549 9950 0039 2636
  Banka Intesa San Paolo d.d. Sarajevo,
  Obala Kulina Bana 9A, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina