KONTAKT

Nadbiskupijski centar za pastoral mladih “Ivan Pavao II.”
Gatačka 18, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel/Fax: +387 33 766 225 / 788 405 / 788 406
Mob: +387 63 488 873 / 063 488 875

E-mail: centarzamlade@bih.net.ba / mladibkbih@gmail.com
Web: www.mladicentar.org

Transakcijski račun: 1549 9950 0039 2636
Banka Intesa San Paolo d.d. Sarajevo,
Obala Kulina Bana 9A, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Devizni račun: 533712791902;
SWIFT: UPBK BA 22
IBAN: BA 39 1549 9950 0039 2636
Banka Intesa San Paolo d.d. Sarajevo,
Obala Kulina Bana 9A, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina