ODRŽANA EDUKACIJA ZA PISANJE PROJEKATA

Slika edukacijaU prostorijama Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II 10. ožujka održana je jednodnevna edukacija za pisanje projekata za mlade i osobe koje rade s mladima kao podrška projektnim aktivnostima formalnih i neformalnih skupina u Vrhbosanskoj nadbiskupiji.

Cilj edukacije je osnažiti i unaprijediti znanja i vještine za pisanje projekata kako bi mladi postali ravnopravni pri učešću na natječajima za pisanje projekata te upoznati mlade o osnovnim elementima pisanja projekata. Edukacija je bila usmjerena na natječaj Centra za mlade na koji će moći aplicirati formalne i neformalne skupine aktivne u župi i svojoj zajednici.
Nakon prezentacije rada i djelovanja NCM Ivan Pavao II., te osnovnih elemenata na koje treba obratiti pažnju pri apliciranju na projekt sudionici su u grupama napisali mini projekte.
Edukaciju su vodile djelatnice Centra: Nadežda Mojsilović i Marijana Miketek. Na edukaciji je sudjelovalo 10 osoba iz Novog Šehera, Fojnice, Radunica, Kiseljak i Prozora.
Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. će uskoro raspisati natječaj za dodjelu malih grantova za podršku projektima mladih na razini župnih zajednica i dekanata. Aplicirati na ovaj natječaj moći će sve formalne i neformalne grupe mladih u župama Vrhbosanske nadbiskupije, Udruge i Pokreti mladih na razini dekanata, katehete i Vijećnici Vijeća za mlade Vrhbosanske nadbiskupije.edukacija 2