Održan sastanak s predstavnicima KJU “Porodično savjetovalište”

Predstavnici Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II u Sarajevu posjetili KJU „Porodično savjetovalište“ u četvrtak, 17. lipnja 2021. godine, predstavnici Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II u Sarajevu, zamjenica ravnatelja gđa. Renata Vrdoljak i projekt koordinator gosp. Antonio Topalović, posjetili su KJU „Porodično savjetovalište“ gdje ih je primila Mahira Poljak, v.d. direktorica, sa suradnicom Fikretom Mulaosmanović Smajić, zamjenicom šefa Odjeljenja za razvojno-istraživačke poslove i socijalne inovacije.

Tom prilikom održan je sastanak na kojem su razmijenjena iskustva u radu sa djecom i mladima, razmatrani programi podrške i modeli saradnje između ove dvije ustanove u smjeru unapređenja kapaciteta i razvoja novih kompetencija kod djece i mladih, te s ciljem unapređenja profesionalnih kompetencija u području zaštite djece i mladih. U tijeku je potpisivanje Protokola o saradnji između KJU „Porodično savjetovalište“ i Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II.

Izvor: KJU. “Porodično savjetovalište”