Vršnjački edukatori Centra za mlade sudjelovali u obuci za facilitatore MoviEQ metodologije

U razdoblju od 6. do 9. rujna, u organizaciji Međunarodne organizacije za migracije u Bosni i Hercegovini (IOM BiH) te u suradnji s Nadbiskupijskim centrom za pastoral mladih Ivan Pavao II., održana je četverodnevna obuka u okviru u projekta  Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini.

Na obuci je sudjelovalo 11 edukatora koji djeluju u Centru za mlade na različitim projektima, a obuku su vodili Amra Hodo, djelatnica IOM-a BiH te Antonio Topalović, djelatnik Centra za mlade, oboje facilitatori MoviEQ metodologije, a sve to pod supervizijom Danijele Torbice, djelatnice IOM-a BiH.

Projekt Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini se bavi različitim pitanjima mladih u državi. S obzirom na proliferaciju nasilnih ekstremističkih sadržaja, jedna od komponenti projekta ima za cilj promjenu strukture razmišljanja kroz implementaciju MoviEQ radionica koje rade na razvoju integrativne kompleksnosti, a koje su razvili stručnjaci s Univerziteta Cambridge. U IC thinking radionicama (IC – Integrative Complexity, eng. Integrativna kompleksnost), koje se temelje na kognitivnoj psihologiji, socijalnoj psihologiji i društvenoj neuroznanosti, mladi se „odmaknu“ od crno-bijelog razmišljanja koje propagiraju nasilni ekstremisti i jačaju njihovu otpornost na destruktivne utjecaje. MoviEQ ima za cilj obučiti sudionike odgovarajućim životnim vještinama, znanjem, razumijevanjem i spoznajom o sebi i drugima.

Navedena metodologija u fokusu ima životne vještine, alate i tehnike da bi se poboljšala osobna rezilijencija i teži tome da ima realnu i dugoročnu korist. Pored toga fokus je dat na učenje primjene vještine kritičkog mišljena da bi mogli prepoznati i prihvatiti različite perspektive. Ova obuka koristi jednostavne teorijske okvire i koncepte, a kroz interaktivne tehnike i igranje uloga pomaže da se prepoznaju kompleksne ideje o tome kako kontrolisati svoje emocije, ponašanje i interakciju sa drugima, čime se grade kapaciteti koji mogu uticati na promjenu u životu mladih.

Maria Petrović, jedna od sudionica obuke je istaknula: MoviEQ iskustvo mi je značilo jer sam upoznala nove ljude i prošla kroz nova iskustva, koja su dakako obogatila moja postojeća znanja i kompetencije. Zanimljive aktivnosti kroz koje smo prošli su dakako obogaćene osobnim iskustvom facilitacije gdje smo mogli uvidjeti različite mogućnosti primjene MoviEQ metodologije. Prepoznavanje i razumijevanje problema mladih, ali i jačanje vlastitih kapaciteta i rezilijencije, ovu obuku ističe od drugih na kojima sam sudjelovala.

Suradnja Međunarodne organizacije za migracije (IOM BiH) i Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. nastavit će se kroz realizaciju mentorskih radionica za polaznike obuke, čime će se finalizirati sam proces i steći certifikat facilitatora MoviEQ metodologije što osigurava njegovu primjenu u projektnim aktivnostima Centra za mlade.

Antonio Topalović