BWC: Održana obuka o zaštiti osoba s invaliditetom

U četvrtak, 23. rujna 2021. godine u sklopu projekta Because We Care održana je edukacija za stručnjake zaposlene u sektoru socijalne i zdravstvene zaštite pod nazivom „Nasilje nad osobama s invaliditetom – pristupi i prakse zaštite djece i mladih“. Edukaciju je vodila prof. dr. Lejla Kafedžić, redovna profesorica na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Profesorica Kafedžić u svom dugogodišnjem znanstvenom i stručnom radu se bavi pitanjima inkluzije, obiteljske pedagogije te nasilja nad djecom i mladima, s posebnim naglaskom na nasilje nad osobama s invaliditetom, što je i bila tema ovog susreta.

Edukacija koja je strukturalno podijeljena na tri cjeline sudionicima je dala konkretne smjernice i uvid u problem nasilja, a posebno seksualnog nasilja i zlostavljanja nad osobama s invaliditetom. U prvom radnom dijelu pod nazivom „Nasilje je ozbiljan problem“ sudionici su razgovarali o specifičnostima nasilja u kontekstu Bronfenbrenerove ekološke teorije, odnosno uvidjeli su različite perspektive okruženja u kojima se događa, ili potencijalno događa, nasilje. Druga tematska cjelina se odnosila na zaštitu djece i mladih s invaliditetom gdje su predstavljeni statistički pokazatelji rasprostranjenosti takvog oblika nasilja te podijeljena različita iskustva stručnjaka koja su sreli tijekom svoje prakse. U trećoj tematskoj cjelini sudionici su kreirali različite sustave i strategije prevencije nasilja nad osobama s invaliditetom, a sve to temeljeći na vlastitom iskustvu i iskustvu drugih sudionika, pod supervizijom voditeljice edukacije, prof. dr. Lejle Kafedžić.

Kako smo naveli, edukacija je  okupila 30 sudionika iz sljedećih institucija: Kantonalnog centra za socijalni rad u Sarajevu te općinskih službi socijalne zaštite Stari Grad, Ilidža te Novo Sarajevo, Ureda za podršku  studentima Univerziteta u Sarajevu, Odgojnog centra Kantona Sarajevo, KJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba“, SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini, Udruženja za prevenciju ovisnosti Narko NE,  Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine, Fondacije za lokalnu demokratiju – Sigurne kuće, Centra za sigurni internet – MFS Emmaus, Ministarstva unturašnjih poslova Kantona Sarajevo, Dječjeg doma „Egipat, Centra za socijalni rad u Travniku te KJU Porodično savjetovalište iz Sarajeva.

Projekt zaštite djece – Because we care ima za cilj educirati socijalne djelatnike, stručne suradnike, nastavnike, zdravstvene djelatnike i sve one koji dolaze u kontakt s djecom kako bi osigurali sigurno okruženje za djecu i zaštitili ih od moguće opasnosti minimizirajući utjecaj rizika.

Antonio Topalović