Mehanizacija u voćarstvu

U subotu sedmog svibnja održana je još jedna edukacija u sklopu projekta Iuvenes fructus. Edukaciji su prisustvovali polaznici grupe 1, a slušali su i učili o mehanizaciji u voćarstvu. Mag. ing. agr. Ivana Knežević, predavačica teorijske nastave, kandidate je upoznala sa strojevima koji su se koristili u prošlim vremenima kao i suvremenim izvedbama strojeva koji se koriste u voćarskoj proizvodnji. Poseban naglasak stavljen je na rad i održavanje prskalica i atomizera, kao i na rad sa malčerima. Predavačica je, kao i nakon svakog predavanja, ostavila dovoljno prostora za dodatna pitanja polaznika.

U praktičnom dijelu edukacije profesorica Gorana Benković je polaznicima pokazala mehanizaciju, bez koje je danas nezamisliva suvremena voćarska proizvodnja.
Imali su priliku vidjeti voćarski traktor kao i priključne strojeve, atomizer, bočnu frezu, malčer itd.Nastavak edukacije polaznici su proveli na platformi vučenoj voćarskim traktorom kako bi mogli privezati vrhova sadnica uz žicu.