Trening za dobitnike start-up poticaja u sklopu projekta Iuvenes fructus

U razdoblju od 2. do 4. prosinca, u Nadbiskupijskom centru za pastoral mladih Ivan Pavao II. u Sarajevu održan je trening za dobitnike start-up poticaja na projektu Iuvenes fructus. Tema treninga bila je Ekocertificiranje, u sklopu koje su se polaznici imali priliku upoznati sa pravilima eko proizvodnje, standardizacije i certificiranja, tržištem i marketingom organskih proizvoda. Trening su vodile Mirela Zrnić, dipl. ing. poljoprivrede, i dr. Gordana Dozet, inspektor u ekološkoj proizvodnji.  

Tokom dvodnevnog treninga, predavači su ukazali na najvažnije elemente u procesu pripreme za certifikaciju ekološke/organske proizvodnje, samo certificiranje i održavanje certifikacijskog statusa. Pritom, dati su uvidi u korake koje proizvođači koji žele da certificiraju  proizvode treba da ostvare. Posebna pažnja je posvećena razvoju proizvoda, tržištu, promociji, kao i inovacijama i novim tehnologijama u proizvodnji hrane.

Organic Control System d.o.o. je certificirano tijelo ispred kojeg je prof. dr Gordana Dozet učestvovala u realizaciji treninga, tokom kojeg su predstavljeni principi bio/organske/ekološke proizvodnje. Pojašnjeno je kako se izvodi kontrola i certificiranje (koraci od prijave za organsku proizvodnju do certifikata), kao i koje dokumente i evidencije je potrebno voditi na organskoj farmi. Pojašnjene su kontroverze o organskoj proizvodnji i predstavljene različite mogućnosti kako se može postati uspješan organski/bio/eko proizvođač.

Predavačica Mirela Zrnić je u okviru treninga prezentirala iskustva i dobre prakse u razvoju projekata certificiranja organskih porizoda, benefite za poloprivredne porizvođače, te kako da proizvodnju po organskim principima ostvare u punom kapacitetu. Proizvođači su dobili uvid u organizaciju primarne organske proizvodnje,  prerade organskih proizvoda, načina plasmana i uspostave dugoročno održivih projekata. 

Polaznici koji su sudjelovali na treningu o Ekocertificiranju, već uspješno razvijaju vlastitu poljoprivrednu proizvodnju, kao i preradu proizvoda. Trening je imao za cilj ukazati na dalje mogućnosti razvoja i unaprijeđenja poljoprivredno – prehrambenih proizvoda.

Nakon završenog treninga, uslijedila je usmena i pismena evaluacija koju je vodila Adela Softić, evaluatorica na projektu Iuvenes fructus.