Završene aktivnosti u sklopu projekta Osiguravanje odgovora na Covid – 19 u crkvama i vjerskim zajednicama u BiH

 

U periodu od 10. do 17. svibnja, završene su aktivnosti u sklopu projekta Osiguravanje odgovora na Covid – 19 u crkvama i vjerskim zajednicama u BiH. Aktivnosti su završene trima javnim tribinama koje su se održale u župama Jelah i Odžak te u Franjevačkom studentskom centru na Kovačićima u Sarajevu.

 

 

Prva od spomenute tri javne tribine pod nazivom Postcovid vrijeme: posljedice pandemije i psihosocijalna rehabilitacija zajednice, održana je 10. svibnja u župi sv. Ivana Krstitelja u Jelahu. Predavanja su održali gđa. Svjetlana Kesedžić, psiholog, gosp. Antonio Topalović, pedagog te vlč. Ivan Dragičević, pastoralni suradnik NCM-a i župnik u Čardaku. Predavači su održali predavanja na teme: Posljedice Covida – 19 na mentalno zdravlje, Posljedice Covida – 19 na radno okruženje i obitelj te Posljedice Covida – 19 na život Crkve.

 

 

Na iste teme održano je i predavanje 11. svibnja u Franjevačkom studentskom centru u Sarajevu za studente grada Sarajeva, a predavanja su održali gđa. Mirjana Gavrić, psihoterapeut za djecu i mlade, gosp. Antonio Topalović, pedagog te vlč. dr. Ljubo Zadrić, pastoralni suradnik NCM-a i profesor na sarajevskom KBF-u i to na iznad spomenute teme.

 

 

Treći i posljednji susret kojim je zaokružen projekt, održan je 17. svibnja u župi Glavosjeka sv. Ivana Krstitelja u Odžaku. Predavači gđa. Svjetlana Kesedžić i vlč. Ivan Dragičević govorili su o posljedicama Covida 19 na mentalno zdravlje i obitelj te život Crkve, dok je gđa. Zdenka Lujić, medicinska sestra u Domu zdravlja Odžak govorila na temu Posljedice Covid – 19 pandemije na zdravstveni sustav.

Ovime  su završene sve aktivnosti projekta Osiguravanje odgovora na Covid – 19 u crkvama i vjerskim zajednicama u BiH koji su provodili Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II i Međureligijsko Vijeće u BiH, u partnerstvu sa organizacijama WorldVision BiH i Unicef BiH, a pod pokroviteljstvom USAID-a BiH.

 

 

U sklopu projekta urađeno je i kratko istraživanje koje ćemo uskoro u obliku brošure, objaviti na našim službenim stranicama.

Ovim putem želimo zahvaliti svim predavačima, edukatorima, donatorima i partnerima, korisnicima, župama i institucijama koje su sudjelovale u realizaciji ovog iznimno važnog projekta posvećenog odgovoru na posljedice globalne pandemije Covid – 19 bolesti.

 

Stefan K.

USAIDBIH   UNICEFBIH   WORLDVISIONBIH   MRVBIH   NCMIPII