Fair Play projekt: Radionice s mladima o vršnjačkom nasilju

Tijekom akademske 2022./23. godine, a u okviru projekta Fair Play–od vršnjačkog poštivanja do pomirenja  koji podržava Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, realizirane su radionice s mladima u sljedećim mjestima Katolički školski centar Sv. Pavao iz Zenice, Katolički školski centar Sv. Josip iz Sarajeva,  Osnovna škola Mehmeda Hodžića u Ilidži, Fakultet Islamskih nauka u Sarajevu, Srednja škola 28. juni u Istočnom Sarajevu, Prosvjetina škola u Mostaru, te za mlade iz Katoličkog školskog centra Sv. Petar Barbarić iz Travnika.

Na radionicama je sudjelovalo 183 učenika, s kojima su vršnjački edukatori aktivni na projektu Fair Play koji realizira NCM Ivan Pavao II, razgovarali o temama nenasilne komunikacije, o primjerima nasilja na internetu. Također, s mladima se razgovaralo i o temi aktivnog slušanja i „JA“ govora, koje predstavljaju vještine uspješne komunikacije.

Projekt Fair  Play –od vršnjačkog poštovanja do pomirenja ima za cilj doprinijeti prevenciji vršnjačkog nasilja među mladima koji žive u podijeljenim zajednicama u Bosni i Hercegovini, kao prvom koraku ka interetničkoj suradnji.