O KATOLIČKOJ MALONOGOMETNOJ LIGI VRHBOSANSKE NADBISKUPIJE

banners KMNLCilj KMNL Vrhbosanske nadbiskupije je okupiti mlade različitih profila i dobi kroz malonogometne aktivnosti obogaćene kršćanskom porukom ljubavi i vjere u život.

KMNL Vrhbosanske nadbiskupije organizi-ranjem sportskih susreta želi:
– ponuditi novu dimenziju sporta oslobođenu nasilja, psovke i dopinga,
– poticati lokalnu zajednicu na što bolju komunikaciju među različitim dobnim, socijalnim i kulturološkim skupinama
– poticati bolju suradnju u župnim zajedni-cama,
– razvijati tjelesnu i duhovnu stranu ljudskog bića kroz redovitu fizičku aktivnost i evanđeosku poruku ljubavi.

KMNL Vrhbosanske nadbiskupije promiče:
– navještaj i život evanđelja s ciljem oblikovanja vlastite slobode,
– stvaranja mentaliteta civilizacije ljubavi,
– sakramentalni život,
– toleranciju,
– promociju kršćanskih vrijednosti i dosto-janstva ljudskog života

KAKO PRIJAVITI EKIPU ZA KMNL VRHBOSANSKE NADBISKUPIJE

Svaka momčad za novu sezonu KMNL prijavljuje do 12 igrača u općoj prijavi. Prijava se podnosi zajedno s 2 fotografije i fotokopijama osobnih iskaznica na kojim je potreban potpis župnika i pečat župe čime se potvrđuje pripadnost župi i aktivno sudjelovanje u njenom životu.

Odbor KMNL će na osnovu prijave igrača i fotografija izradit iskaznice za članove KMNL koje će vrijediti kao valjan dokument za sudjelovanje na utakmicama.

Prije početka KMNL sve momčadi dužne su uplatiti kotizaciju kao i sve eventualne troškove iz prethodne sezone. Kotizacija za jesen- proljeće iznosi 200 KM po jednoj momčadi.

Svaki igrač plaća godišnju članarinu u iznosu od 15 KM kojom potvrđuje svoju aktivnost u udruzi i na temelju članstva uživa sve privilegije i sudjeluje u svim aktivnostima koje organizira udruga.

Odbor KMNL će nakon prijava momčadi odrediti sustav i početak natjecanja lige, te poslati Pravilnik KMNL Vrhbosanske nadbiskupije prijavljenim ekipama

NEKE PROPOZICIJE NATJECANJA

Sve utakmice KMNL počinju molitvom i blagoslovom za sve sudionike.

Kalendarom natjecanja utvrđuje se vrijeme za odigravanje utakmica. Kalendar se donosi posebno za svaku natjecateljsku godinu najkasnije 5 (pet) dana prije početka jesenske sezone.

Kalendarom natjecanja utvrđuje se vrijeme za duhovno-molitvene susrete u jesenskomu te proljetnom dijelu natjecanja.

Raspored utakmica utvrđuje Odbor KMNL. Raspored se utvrđuje ždrijebom najkasnije 5 (pet) dana prije početka natjecanja.

Voditelj momčadi može obavljati svoju dužnost na utakmici samo ako ima voditeljsku iskaznicu izdanu u skladu s odredbama Pravilnika KMNL Vrhbosanske nadbiskupije.

Voditelji ne mogu kao igrači nastupiti na utakmicama svojih momčadi, osim ako nisu prijavljeni i kao igrači.

Utakmice KMNL igraju se na malonogo-metnom igralištu Katoličkog školskog centra «sv. Pavao» u Zenici.

Ukoliko se iskaže potreba za odigravanjem utakmica na još nekim igralištima, Odbor KMNL će donijeti odgovarajuću odluku, vodeći računa da ta igrališta budu u skladu, po svojim dimenzijama i sastavu podloge, s Pravilima igre za mali nogomet.

Pravo nastupa za župsku momčad koja se natječe u KMNL imaju isključivo igrači koji žive na teritoriju te župe.

Iznimno, po odluci Odbora KMNL, za župsku momčad može bi nastupiti i igrač koji ne živi na teritoriju te župe, ali samo temeljem posebne i obrazložene zamolbe župnika, na osnovu koje će Odbor KMNL provesti detaljan postupak i donijeti odluku.

Svi igrači koji nastupaju u KMNL moraju imati sportsku iskaznicu izdanu i ovjerenu od strane Odbora KMNL.

Igrači koji su na temelju izvršene prijave stekli pravo nastupanja za svoju momčad mogu nastupiti ukoliko na dan utakmice nisu mlađi od 16 niti stariji od 30 godina, s tim da u momčadi smiju biti 3 igrača izvan ograničenja (mlađi od 16 ili stariji od 30 godina). Svećenici bez obzira na godine smiju igrati i ne ulaze u ovu dozvoljenu kvotu.

Dresovi na predonjoj strani trebaju imati logotip lige a na poleđini ime župe i broj.

Odbor KMNL u posebnim slučajevima može napraviti iznimku obzirom na izgled dresova.

Pravilnik KMNL će biti dostavljen prijavljenim ekipama.