FRAMA DOMALJEVAC OBRADILA SVE SHKM KATEHEZE

Frama Domaljevac 1U sklopu programa pripreme za SHKM u Vukovaru, večernjim programom 18. ožujka 2017., u župnoj crkvi svete Ane u Domaljevcu mi, Franjevačka mladež Frama i mladi naše župe završili smo svoj prvi radni dio programa pripreme za susret mladih u Vukovaru. Podsjetili smo se svega onoga što smo radili na našim susretima. Naši animatori su nam kroz prezentaciju prikazali put od 1. do 12. kateheze. Zaista je bilo lijepo kroz molitvu, sliku i smijeh sjetiti se svih onih lijepih trenutaka naših zajedničkih susreta.

Prvi radni dio programa svoje pripreme započeli smo u subotu, 4. Veljače, a završili 18. ožujka prezentacijom svih kateheza koju smo osmislili mi, framaši i prezentirali za vrijeme naših zajedničkih susreta u sklopu pripreme za susret mladih. Kateheze i prezentacije animirali smo mi framaši podijeljeni na dvanaest kateheza. U ovom vremenskom periodu obradili smo svih 12. kateheza. 

Svaki susret započinjali smo molitvom SHKM a završavali molitvom pojedine kateheze ili poticajnim mislima koje smo osmislili mi, animatori. Za vrijeme naših zajedničkih susreta bilo je i radosti, smijeha a ponekada je znala pasti i suza. Ali kada se zbroje svi dojmovi možemo reći da smo uspjeli i ostvarili svoj cilj: “U radosti zajedničkih susreta Bog nam pomaže da osmislimo svoj život”.

Ovom prilikom zahvaljujemo se svim framašima koji su sudjelovali u obradi kateheza i naše susrete nam još ljepšim učinili. Također, zahvaljujemo se i svim mladima koji su nam se pridružili u obradi kateheza i svojim radom obogatili nas framaše i sve aktere susreta. Naravno, svoju pripravu za SHKM nismo završili. Sada slijedi drugi dio duhovne priprave.

Frama Domaljevac 2

Frama Domaljevac