Pitajte teologa: Mladi i ispovijed

ispovijed2 1Božićno vrijeme je i razdoblje odricanja, razmišljanja, žrtve i iskrenosti. Svaka župa pruža priliku svojim vjernicima za sakrament ozdravljenja. Tim sakramentom se pomirujemo s Bogom i Crkvom.

Bitni dijelovi sakramenta su: kajanje, ispovijed, zadovoljština. Tijekom ispovijedi moraju se nabrojati cjelovito svi teški grijesi (ne samo izreći neke teške grijehe a neke zatajiti, jer u tom slučaju nije valjana ispovijed). Teški grijeh uključuje: tešku materiju, slobodnu volju i potpunu svijest.

Ovom prilikom pozivamo sve studente koji će sudjelovati na današnjem programu u sklopu Božićnog susreta Udruge katoličkih studenata Emaus, ali i sve mlade da se pripreme za sakrament pomirenja, ali i ako imate neko pitanje vezano za ovu temu, pitajte kako bi se kvalitetnije pripremili za blagdan Božić.
Podsjećamo vas da svoja pitanja možete postaviti svaki radni dan u razdoblju od 8 do 16 sati.