Kako se najbolje pripremiti za Uskrs?

Kapelica a 3Najbolje, najkvalitetnije, najsavršenije, Bogu najslađe jest kroz sakramente. Jedan od njih je i euharistija. Evo kako konstitucija, Drugog vatikanskog sabora, govorio o euharistiji: U božanskoj žrtvi euharistije se vrši djelo našega otkupljenja. Krist je u Crkvi uvijek prisutan, a osobito u liturgijskim činima. Prisutan je u misnoj žrtvi, u osobi službenika, u svojoj riječi, euharistijskim prilikama, onda kad Crkva moli i psalmira. Zemaljska liturgija je predokus one nebeske liturgije. Liturgija je vrhunac kojemu teži djelatnost Crkve i ujedno izvor iz kojega proistječe sva njezina snaga.

Tijekom korizme, u Nadbiskupijskom centru za pastoral mladih Ivan Pavao II., svakog radnog dana, u jutarnjim terminima u 8,00 sati, bit će upriličena sv. misa koju će predslaviti ravnatelj Centra za mlade Ivan Pavao II., prof. dr. Šimo Maršić.

Stipica Lešić